A A A
Piotr Namieciński
NIEPOŁĄCZONY

Mgr Piotr Namieciński

Mgr Piotr Namieciński
Asystent
...
E 119
(42) 635-51-84
Czwartek 11:30-13:00
Wielokryterialne wspomaganie decyzji, symulacje, rynki kapitałowe, analiza ryzyka.
Podstawy ekonometrii,
symulacje komputerowe w problemach logistycznych,
zarządzanie zapasami,
komputerowe metody optymalizacji,